Op zoek naar een kinderdagverblijf?

Vergelijk hier verschillende kindagverblijven en bespaar op je kosten!

Tips bij het zoeken van een kinderdagverblijf

  

Waar moet je op letten bij het uitzoeken van goede kinderopvang? Tips!

Is de kinderopvang in de buurt?
Voor de meeste ouders is de locatie het meest belangrijk. Logisch, want je wilt graag kinderopvang in de buurt, of wellicht in de buurt van je ouders, schoolgaande kinderen. Heen en weer rijden is alleen maar lastig en zeker met meerdere kinderen. Maar een kinderdagverblijf in de buurt hoeft niet altijd de beste optie te zijn. Kijk altijd ook bij andere vestigingen of kinderdagverblijven om de eerste indrukken te vergelijken.

Wat is je eerste indruk van de kinderopvang?
De eerste indruk is cruciaal voor de keuze van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Je moet er wel een goed gevoel bij hebben. Let daarbij met name op de leiding en de stagiares of medewerkers die de kinderen opvangen en laat het gesprek niet te veel je indruk beinvloeden. Het gaat uiteindelijk inmiddels om wie je kind of kinderen gaan opvangen en of je je daar goed bij voelt. De betere kinderdagverblijven hebben altijd 1 of meerdere vaste leidsters zodat de kinderen niet te veel vreemde mensen om zich heen krijgen.
Wat is het voedsel wat aangeboden wordt en hoe vaak wordt wat aangeboden? Let met name op goedkoop voedselaanbod zoals (te) veel koekjes en suikers, de kwaliteit van de fruithapjes en het brood. Heb je een kind met allergie dan zal er bij een goed kinderdagverblijf altijd rekening mee worden gehouden indien je het goed aangeeft.

Praat met andere ouders over de kinderopvang! Wat zijn hun bevindingen?
Kom je voor het eerst kijken, kom dan het liefst als andere ouders ook nog zich bevinden in of rond het kinderdagverblijf, in de ochtend of aan het einde van de middag. Zo kan je navragen of het ze bevalt, wat ze vinden van de hygiene, het slaap- en speelbeleid en de veiligheid. Stel ze alle vragen die je jezelf ook stelt als ze daar de tijd voor hebben.

Wat is de prijs per uur?
Uiteraard is het slim om de prijs per uur zo snel mogelijk te weten te komen om te kijken hoe je uitkomt met je budget. Prijzen van kinderopvang varieren, het meest gangbaar is het als je op 1 of meerdere dagen op vaste uren opvang zoekt voor je baby of peuter.

Vergelijk hier kinderdagverblijven bij je in de buurt!

Wat is de staat van het gebouw, de keuken, de slaapvertrekken en de buitenruimte?
De keuken, sanitaire ruimten, slaapruimtes, aankleedruimtes en buitenverblijven is bij kinderdagopvang aan regels gebonden van de GGD.

Keuken
Er moet een scheiding zijn tussen de plaats waar voedsel wordt bereid en de sanitaire ruimte waar kinderen worden verschoond. Er moet een mogelijkheid zijn een scheiding aan te brengen tussen vuile en schone producten en tussen rauw en bereid voedsel. De bereiding van voedsel mag niet plaatsvinden op een plek waar vuile vaat verzameld is. Er moet een eigen gesloten opbergruimte zijn voor materialen en droge waren. Er moet een koel- en diepvriesbewaarruimte zijn. Wanden moeten glad en goed afwasbaar zijn tot een op de werkzaamheden aangepaste hoogte. Daarboven moeten wanden absorberend zijn.
Vloeren moeten goed te reinigen zijn. Er moet voldoende handenwasgelegenheid zijn. Het aanrecht moet van een materiaal zijn dat goed te reinigen is. De apparatuur moet vervaardigd zijn van materiaal dat goed te reinigen is en zodanig geplaatst dat de keuken goed schoongemaakt kan worden. Er dient een goed reinigbare afzuigkap aanwezig te zijn. Bij situering op het zuiden moet er goede zonwering aangebracht zijn.

Sanitaire ruimten
Elementen in de sanitaire ruimte die door kinderen zelfstandig gebruikt worden zoals toilet en handenwasgelegenheid moeten zodanig afgewerkt en geplaatst zijn dat kinderen ze eenvoudig en zelfstandig kunnen gebruiken.
Om kinderen te helpen op en rond het toilet moet er aan één zijde van het toilet (voor- of zijkant) een vrije ruimte van 100 cm zijn.

Bedden Kinderdagverblijven
Voor kinderen die in en uit bed getild moeten worden, is het bed zodanig geconstrueerd dat de bovenkant van de matras tussen 85 en 110 cm boven de vloer ligt. Bij gebruik van een stapelbed slapen deze kinderen uitsluitend in het bovenste bed. Een van de zijkanten aan de lange zijde van het bed moet gemakkelijk weggeschoven of weggeklapt worden. Een mogelijke constructiedwarsbalk boven de toegangszijde heeft een minimale hoogte van 180 cm, zodat de medewerker op hoofdhoogte niet gehinderd wordt door constructiedelen van het bed.

Voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen, is het bed zodanig geconstrueerd dat kinderen er zelf zonder (of met weinig) hulp in en uit kunnen stappen. Bij gebruik van een stapelbed moeten deze kinderen via een trapje of ladder zelf in het bovenste bed kunnen klimmen. De bovenkant van de matras van het bovenste stapelbed bevindt zich op een hoogte van maximaal 110 cm boven de vloer. Bij een laag bedje mag de opstap van vloer naar bed maximaal 30 cm zijn.
Elk bed moet aan èèn lange zijde bereikbaar zijn.
De werkruimte aan deze lange zijde is minimaal 60 cm breed, en bij stapelbedden minimaal 80 cm. Deze ruimte is nodig om een kind in en uit bed te kunnen halen.

Niet verplicht, maar wel handig om na te kijken:
Kan de leiding de kinderen goed horen in de slaapvertrekken als ze huilen? Hoe gaan ze om met het slapen van kinderen en het wakker worden?

Aankleedtafels
De afmeting van de verschoonplek is zodanig dat het kind zowel 'recht' als 'dwars' verschoond kan worden. Het advies is een diepte van minimaal 70 cm diep en een breedte van circa 90 cm.
Aankleedtafels staan in of aan de leefruimte. Voor kinderen die kunnen lopen, is een voorziening aanwezig zodat ze zelf de aankleedtafel op en af kunnen klimmen of glijden. Als een kinderdagverblijf kinderen opvangt die bijvoorbeeld door een handicap niet zelf op een aankleedtafel kunnen klimmen, mag voor kinderen boven de 15 kg alleen gebruik worden gemaakt van de aankleedtafel indien een aparte voorziening aanwezig is voor het verticale transport (bijvoorbeeld een tillift). Waterkranen bij de aankleedtafel zijn onder handbereik.

Zitmeubilair in de leefruimten
De medewerker beschikt over een stoel of bank met adequate rugsteun en armleuningen die voldoende ondersteuning geeft bij het geven van de fles.
Eten en andere activiteiten met kinderen die worden uitgevoerd onder begeleiding van een medewerker en die langer duren dan vier minuten per keer, vinden zodanig plaats dat de medewerker op volwassenhoogte kan zitten en haar voeten vlak kan neerzetten
Kinderen boven de 15 kg (ongeveer twee/tweeënhalf jaar) klimmen zelfstandig of met begeleiding - zonder dat de medewerker hoeft te tillen - in en uit hoge kinderstoelen.

Ergonomische normen voor boxen
Baby's tot een gewicht van 8 kg mogen in een standaard box liggen met een verhoogde bodem (ongeveer 45 cm boven vloerniveau).
Baby's vanaf 8 kg mogen alleen in een hoge box worden gelegd. De hoogte van de bodem van een hoge box ligt tussen 85 en 100 cm boven vloerniveau.
Hoge en lage boxen zijn over één gehele of bijna gehele zijkant toegankelijk, zodat de medewerker gemakkelijk bij het kind kan.

Waar kan je verder op letten.
Hoe is de staat van de speeltoestellen en het speelgoed (fietsjes, speelgoed), is de zandbak afgesloten (in verband met katten uitwerpselen)?

Is er plaats of kom je op een wachtlijst?
Regel je kinderopvang tijdig om plaatsing op een lange wachtlijst te voorkomen! 

Vergelijk hier kinderdagverblijven bij je in de buurt!